Disclaimers

Website disclaimer

De gegevens op deze website, zijn uitsluitend bedoeld om aan belangstellenden algemene informatie te verstrekken. Samenstellers zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden die mogelijk in deze informatie voorkomen.

Email disclaimer

Dit bericht is slechts bestemd voor de persoon of entiteit aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet of overeenkomst. Indien de ontvanger van dit bericht niet de bedoelde persoon of entiteit is wordt hierbij vermeld dat verdere verspreiding, openbaarmaking of vermenigvuldiging van dit bericht strikt verboden is. Indien u dit bericht per vergissing heeft ontvangen, verzoeken wij u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en dit bericht te vernietigen. Elke e-mail die binnenkomt bij Harmonique Accountancy B.V. wordt vertrouwelijk behandeld. Het is echter niet geheel uit te sluiten dat een e-mail door derden wordt ingezien. Harmonique Accountancy B.V. wijst iedere aansprakelijkheid hieromtrent af. Het verzenden van e-mail aan Harmonique Accountancy B.V. geschiedt voor eigen rekening en risico. Aan dit e-mail bericht kunnen nimmer rechten worden ontleend, noch is er sprake van enige verrichting van accountantscontrole op (cijfermatige) gegevens die via een e-mail worden verzonden.