Intracommunautaire verwerving auto door
Intracommunautaire verwerving auto door

Intracommunautaire verwerving auto door particulier

Een particulier, die in een andere lidstaat van de EU een nieuwe auto koopt, verricht in zijn

Eigen woning gaat niet naar box 3
Eigen woning gaat niet naar box 3

Eigen woning gaat niet naar box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het belasten van de eigen woning in box 3

Wet invoering minimumuurloon in Staatsblad
Wet invoering minimumuurloon in Staatsblad

Wet invoering minimumuurloon in Staatsblad geplaatst

Op dit moment kent de Nederlandse wetgeving nog geen uniform wettelijk minimumuurloon. Het

Geen cassatie uitleg correctiebeleid
Geen cassatie uitleg correctiebeleid

Geen cassatie uitleg correctiebeleid Belastingdienst

De staatssecretaris van Financiën heeft toegelicht waarom hij geen beroep in cassatie instelt tegen

Sloopauto's verkocht onder margeregeling
Sloopauto's verkocht onder margeregeling

Sloopauto's verkocht onder margeregeling

Ondernemers, die gebruikte goederen verkopen, kunnen de margeregeling voor de omzetbelasting

Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling
Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling

Tijdstip indiening verzoek toepassing 30%-regeling

Voor uit het buitenland aangeworven werknemers is onder voorwaarden de 30%-regeling van toepassing.

Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn
Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn

Wetsvoorstel implementatie BTW-tarievenrichtlijn

Op 5 april 2022 heeft de Raad van de Europese Unie de BTW-tarievenrichtlijn vastgesteld. De

Ontbrekend instructieboekje
Ontbrekend instructieboekje

Ontbrekend instructieboekje

Bij de registratie van een uit het buitenland afkomstig motorvoertuig in Nederland is bpm

Wijziging subsidieregeling STAP-budget
Wijziging subsidieregeling STAP-budget

Wijziging subsidieregeling STAP-budget

De minister van SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget gewijzigd. Hiermee is getracht duidelijk

Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst
Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst

Verplichte aanwezigheid voor aanvang dienst

Een procedure voor Hof Den Haag heeft betrekking op een loonvordering van een werknemer van een

Tijdstip waardering nalatenschap
Tijdstip waardering nalatenschap

Tijdstip waardering nalatenschap

De erfbelasting is een tijdstipbelasting. Dit betekent dat het moment van overlijden bepalend is

Aanzegging of opzegging arbeidsovereenkomst?
Aanzegging of opzegging arbeidsovereenkomst?

Aanzegging of opzegging arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan zonder de mogelijkheid van

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na eerdere
Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na eerdere

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na eerdere splitsing

De bedrijfsopvolgingsregeling houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling van schenk-

Teruggaafregeling bpm
Teruggaafregeling bpm

Teruggaafregeling bpm

De Nederlandse Belastingdienst verleent een teruggaaf van bpm als de tenaamstelling van een

Mogelijke verfijningen Overbruggingswet box 3
Mogelijke verfijningen Overbruggingswet box 3

Mogelijke verfijningen Overbruggingswet box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een uitgebreide brief aan de Tweede Kamer gestuurd over