Eigen bijdrage personeelsvoorziening en
Eigen bijdrage personeelsvoorziening en

Eigen bijdrage personeelsvoorziening en drempelbedrag BUA

Ondernemers voor de omzetbelasting hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die door andere

Financieel belang geen aanleiding verlaging
Financieel belang geen aanleiding verlaging

Financieel belang geen aanleiding verlaging vergoeding van immateriële schade

Bij overschrijding van de redelijke termijn voor behandeling van een zaak kan de belanghebbende

Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van
Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van

Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van winst aan dga

Een bv exploiteerde een veehouderij. De bv heeft in 2012 een woning gekocht voor haar dga, die

Tegen afspraak in privé rijden met auto van de
Tegen afspraak in privé rijden met auto van de

Tegen afspraak in privé rijden met auto van de zaak reden voor ontbinding

De rechtbank heeft op verzoek van een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?
Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

Een man en een vrouw zijn al drieëndertig jaren elkaars geliefden, maar tot een huwelijk was het

Portemonneevrij pauzedrankje belast tegen laag
Portemonneevrij pauzedrankje belast tegen laag

Portemonneevrij pauzedrankje belast tegen laag btw-tarief

Een theater biedt de bezoekers in de pauze een alcoholhoudend drankje aan. De vraag is of het

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen
Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord die door de vaste commissie voor Sociale

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft
Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de salderingsregeling voor kleinverbruikers van

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU
Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

Op 1 oktober 2023 is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in werking getreden. Het CBAM is

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten
Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

De ketenregeling van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7
Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

Op grond van de Europese richtlijn DAC 7 moeten online platforms de persoonsgegevens van verkopers

Grond opknippen in postzegelperceeltjes
Grond opknippen in postzegelperceeltjes

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

Een belastingplichtige heeft in privé percelen bosgrond gekocht, die hij opknipte de percelen in

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude
Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude

De bestuurders van enkele bv’s zijn door de Belastingdienst persoonlijk aansprakelijk gesteld

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een
Belang van volmacht in (hoger) beroep: een

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

De heffingsambtenaar van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland legt een voorlopige aanslag

Kamervragen voordelen familiehypotheek
Kamervragen voordelen familiehypotheek

Kamervragen voordelen familiehypotheek

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over een artikel in de media van De

Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-regeling
Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-regeling

Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-regeling

Een van de voorwaarden voor toepassing van de 30%-regeling is dat de werknemer uit een ander land is

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is
Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad in het zogenaamde

Conclusie AG in procedure box 3 na
Conclusie AG in procedure box 3 na

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

De belastingheffing in box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Nadat de Hoge Raad het zogenaamde

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met
Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met btw verlegd

De Wet IB 2001 maakt het mogelijk om administratieplichtigen te verplichten om gegevens betreffende

Geen nieuw feit vereist voor tweede navordering na
Geen nieuw feit vereist voor tweede navordering na

Geen nieuw feit vereist voor tweede navordering na aanpassing verdeling inkomsten box 3

De Belastingdienst kan door het opleggen van een navorderingsaanslag corrigeren dat aanvankelijk te

Vervallen voorwaarden internationale
Vervallen voorwaarden internationale

Vervallen voorwaarden internationale waardeoverdracht pensioen

Het Hof van Justitie EU heeft op 16 november 2023 twee arresten gewezen over de internationale

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen
Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen

Voor het antwoord op de vraag of een geldverstrekking fiscaal als een geldlening of als een

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden
Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2023 bekend

Het vermogen in box 3 is onderverdeeld in drie vermogenscategorieën: banktegoeden, overige

Onderzoek uitbreiding btw-nultarief zonnepanelen
Onderzoek uitbreiding btw-nultarief zonnepanelen

Onderzoek uitbreiding btw-nultarief zonnepanelen

Sinds 1 januari 2023 vallen de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke