Geen cassatie tegen hofuitspraak over invloed
Geen cassatie tegen hofuitspraak over invloed

Geen cassatie tegen hofuitspraak over invloed vrijgesteld inkomen op ouderenkorting

De staatssecretaris van Financiën ziet af van het instellen van beroep in cassatie tegen een

Uitstel voor doen aangifte wel of niet verleend?
Uitstel voor doen aangifte wel of niet verleend?

Uitstel voor doen aangifte wel of niet verleend?

De bevoegdheid van de Belastingdienst om een aanslag inkomstenbelasting vast te stellen vervalt drie

Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs.
Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs.

Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs. Bevoordeling?

Een dga verkoopt in 2015 zijn woning aan zijn bv. Een jaar later verkoopt de bv de woning voor een

Btw-teruggave bouw brede school: heeft de gemeente
Btw-teruggave bouw brede school: heeft de gemeente

Btw-teruggave bouw brede school: heeft de gemeente zichzelf in de voet geschoten?

Een gemeente heeft een brede school laten bouwen. Het gebouw is bestemd voor twee basisscholen, een

Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste
Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste

Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding

Het ministerie van Financiën heeft onderzoek laten doen naar de onbelaste reiskostenvergoeding in

Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord
Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord

Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord

De formerende partijen hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten, dat als basis dient voor de

Kamerbrief aanpassingen in
Kamerbrief aanpassingen in

Kamerbrief aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het initiatiefwetsvoorstel over de

Openstelling Subsidiemodule Agrarische
Openstelling Subsidiemodule Agrarische

Openstelling Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie

In 2023 is de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) voor het eerst

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor
Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat recht

Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan
Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan

Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024

De staatssecretaris van Financiën heeft de uitvoeringstoetsen bij de amendementen op het

Dien Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei in
Dien Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei in

Dien Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei in

De Gecombineerde opgave zal uiterlijk 15 mei ingediend moeten worden. De in het verleden geldende

Ontwerpbesluit met uurprijzen kinderopvang 2025
Ontwerpbesluit met uurprijzen kinderopvang 2025

Ontwerpbesluit met uurprijzen kinderopvang 2025

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit met aanpassingen in de kinderopvangtoeslag voor

Niet-verhuurde woning in box 3
Niet-verhuurde woning in box 3

Niet-verhuurde woning in box 3

Een inwoner van Zweden is eigenaar van een woning in Nederland. De woning is puur voor eigen gebruik

Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor
Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor

Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet is een uiterste maatregel en moet daarom aan strenge voorwaarden voldoen.

Geen ingekomen werknemer
Geen ingekomen werknemer

Geen ingekomen werknemer

De 30%-regeling is op verzoek van toepassing op een ingekomen werknemer met een specifieke

Vaststelling rendementspercentage box 3
Vaststelling rendementspercentage box 3

Vaststelling rendementspercentage box 3 banktegoeden en schulden voor 2023

Op een moment, waarop een groot deel van de belastingplichtigen de aangifte IB voor het jaar 2023

Proceskostenvergoeding
Proceskostenvergoeding

Proceskostenvergoeding

Een belanghebbende is het niet eens met de toegekende proceskostenvergoeding en gaat in beroep.

Was een verbouwing zo ingrijpend dat in wezen
Was een verbouwing zo ingrijpend dat in wezen

Was een verbouwing zo ingrijpend dat in wezen nieuwbouw is ontstaan?

Een ondernemer heeft een pand gekocht nadat dit was verbouwd tot hotel. De vraag is of de

Verkoop woningbouwkavels belast met btw?
Verkoop woningbouwkavels belast met btw?

Verkoop woningbouwkavels belast met btw?

Een tuinbouwer zag zich door een wijziging van het bestemmingsplan gedwongen om zijn activiteiten te

Kamerbrief over toekomstig stelsel box 3
Kamerbrief over toekomstig stelsel box 3

Kamerbrief over toekomstig stelsel box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de

Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel
Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel

Geen extra verhoging minimumloon per 1 juli, wel indexering

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met een extra verhoging van het wettelijke minimumloon per 1

Kabinet wil verbod op contante betalingen boven
Kabinet wil verbod op contante betalingen boven

Kabinet wil verbod op contante betalingen boven 3.000

Het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen omvat een verbod op contante betalingen boven € 3.000.

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit
Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit

Alternatieve dekkingsopties voor maatregelen uit Belastingplan 2024

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Eerste Kamer inhoudelijke bezwaren geuit

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht
Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht

Aanpassing besluit internationale waardeoverdracht van pensioen

Naar aanleiding van twee arresten van het Hof van Justitie EU heeft de staatssecretaris van