Wijzigingen loonbelasting 2024
Wijzigingen loonbelasting 2024

Wijzigingen loonbelasting 2024

Gebruikelijk loon Op werknemers met een aanmerkelijk belang (meestal de dga en diens partner) in

Tarieven en heffingskortingen 2024
Tarieven en heffingskortingen 2024

Tarieven en heffingskortingen 2024

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2024 als volgt.

Energielijst 2024 vastgesteld
Energielijst 2024 vastgesteld

Energielijst 2024 vastgesteld

De minister van EZK heeft de Energielijst 2024 vastgesteld. Deze lijst bevat de bedrijfsmiddelen,

Wettelijke rente per 1 januari 2024
Wettelijke rente per 1 januari 2024

Wettelijke rente per 1 januari 2024

De wettelijke rente is per 1 januari 2024 verhoogd van 6% naar 7%. De vorige wijziging van de

Aanpassing Wet excessief lenen bij eigen
Aanpassing Wet excessief lenen bij eigen

Aanpassing Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Op grond van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap wordt het bovenmatige deel van de

Wijzigingen inkomstenbelasting 2024
Wijzigingen inkomstenbelasting 2024

Wijzigingen inkomstenbelasting 2024

Het Belastingplan 2024 heeft een aantal wijzigingen in de inkomstenbelasting aangebracht. Tarief box

Belastingplan 2024 grotendeels aangenomen
Belastingplan 2024 grotendeels aangenomen

Belastingplan 2024 grotendeels aangenomen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het merendeel van de wetsvoorstellen, die samen het

Prejudiciële vragen over karakter
Prejudiciële vragen over karakter

Prejudiciële vragen over karakter naheffingsaanslag parkeerbelasting

De parkeerbelasting is een objectieve belasting. Dat betekent dat bij de heffing geen ruimte is voor

Gewijzigd besluit btw-heffing onroerende zaken
Gewijzigd besluit btw-heffing onroerende zaken

Gewijzigd besluit btw-heffing onroerende zaken

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit over de heffing van btw bij de levering van

Onzakelijke winstverdeling vof tussen echtgenoten
Onzakelijke winstverdeling vof tussen echtgenoten

Onzakelijke winstverdeling vof tussen echtgenoten

De winstverdeling onder de vennoten van een vof dient zakelijk te zijn. Een onzakelijke verdeling

Beschikking fiscale eenheid
Beschikking fiscale eenheid

Beschikking fiscale eenheid

De betekenis van een beschikking fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting is gelegen in de

Overeenkomst met België over vaste inrichting en
Overeenkomst met België over vaste inrichting en

Overeenkomst met België over vaste inrichting en thuiswerkende werknemers

Nederland en België hebben een overeenkomst gesloten over de uitleg van het begrip vaste inrichting

Per 1 januari 2024 geldende bedragen in de
Per 1 januari 2024 geldende bedragen in de

Per 1 januari 2024 geldende bedragen in de SZW-regelgeving

De ministers van SZW en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen hebben een eerste mededeling

Arbeidskorting, eigenwoningforfait en
Arbeidskorting, eigenwoningforfait en

Arbeidskorting, eigenwoningforfait en rendementspercentages box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft enkele bedragen en percentages voor 2024 bekend gemaakt.

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer
Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever

Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen

Kamervragen set-aside-regeling en
Kamervragen set-aside-regeling en

Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvrijstelling

De staatssecretaris van Financiën heeft nadere Kamervragen beantwoord over de set-asideregeling en

24-weken-eis asielzoekers onderuit gehaald
24-weken-eis asielzoekers onderuit gehaald

24-weken-eis asielzoekers onderuit gehaald

In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers maximaal 24 weken in een periode van 52

Subsidie nieuwe elektrische auto in 2024 naar
Subsidie nieuwe elektrische auto in 2024 naar

Subsidie nieuwe elektrische auto in 2024 naar 2.950

De staatssecretaris van I en W heeft drie subsidieregelingen op het gebied van duurzame mobiliteit

Premies inkomensafhankelijke bijdrage
Premies inkomensafhankelijke bijdrage

Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de

Extra verhoging maximum uurprijzen
Extra verhoging maximum uurprijzen

Extra verhoging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de extra verhoging van de maximum

Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere
Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere

Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkte doeltreffendheid per 1

Valutaresultaat op dividendvordering valt niet
Valutaresultaat op dividendvordering valt niet

Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling

De dividendvordering van een aandeelhouder ontstaat op het moment waarop het bevoegde orgaan van de

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in
AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029

De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de AOW-leeftijd en de leeftijd,

Premiepercentages 2024
Premiepercentages 2024

Premiepercentages 2024

De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen