Navordering omdat meer dan 100% van de negatieve
Navordering omdat meer dan 100% van de negatieve

Navordering omdat meer dan 100% van de negatieve inkomsten uit de eigen woning is aangegeven

De Belastingdienst mag een navorderingsaanslag opleggen wanneer aanvankelijk te weinig belasting is

Opgave uitbetaalde bedragen aan derden bij
Opgave uitbetaalde bedragen aan derden bij

Opgave uitbetaalde bedragen aan derden bij toepassing verleggingsregeling btw

De Wet IB 2001 maakt het mogelijk om administratieplichtigen te verplichten om gegevens betreffende

Verzoek vaststelling TEK kan worden ingediend
Verzoek vaststelling TEK kan worden ingediend

Verzoek vaststelling TEK kan worden ingediend

De regeling Tegemoetkoming energiekosten (TEK) was een subsidieregeling voor energie-intensieve

Werkelijk behaald rendement box 3 niet
Werkelijk behaald rendement box 3 niet

Werkelijk behaald rendement box 3 niet inzichtelijk gemaakt: geen rechtsherstel

De Hoge Raad heeft in het Kerstarrest geoordeeld dat de belastingheffing in box 3 van de

Hof Den Bosch stelt prejudiciële vragen over
Hof Den Bosch stelt prejudiciële vragen over

Hof Den Bosch stelt prejudiciële vragen over vergoeding van immateriële schade

Bij overschrijding van de redelijke termijn voor de behandeling van een zaak heeft de belanghebbende

Verdubbeling onroerendezaakbelasting: mag dit
Verdubbeling onroerendezaakbelasting: mag dit

Verdubbeling onroerendezaakbelasting: mag dit zomaar?

De eigenaar van meerdere niet-woningen in Vlaardingen schrikt wanneer hij zijn jaarlijkse aanslag

Tijdstip opleggen aanslag schenkbelasting
Tijdstip opleggen aanslag schenkbelasting

Tijdstip opleggen aanslag schenkbelasting

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat de bevoegdheid om een aanslag vast te stellen

Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding in
Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding in

Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding in consultatie

Het Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding is op 4 maart 2024 gepubliceerd voor

Openstelling SDE++ 2024
Openstelling SDE++ 2024

Openstelling SDE++ 2024

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is een

Geen grondslag voor demotie werknemer
Geen grondslag voor demotie werknemer

Geen grondslag voor demotie werknemer

Een procedure voor de kantonrechter had betrekking op de vraag of de werkgever terecht aan een

Te hoge teruggaaf btw en vertrouwensbeginsel
Te hoge teruggaaf btw en vertrouwensbeginsel

Te hoge teruggaaf btw en vertrouwensbeginsel

Een vrouw liet in 2019 op haar nieuwbouwwoning zonnepanelen aanleggen en vroeg de btw terug. Dit

Eigen bijdrage personeelsvoorziening en
Eigen bijdrage personeelsvoorziening en

Eigen bijdrage personeelsvoorziening en drempelbedrag BUA

Ondernemers voor de omzetbelasting hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die door andere

Financieel belang geen aanleiding verlaging
Financieel belang geen aanleiding verlaging

Financieel belang geen aanleiding verlaging vergoeding van immateriële schade

Bij overschrijding van de redelijke termijn voor behandeling van een zaak kan de belanghebbende

Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van
Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van

Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van winst aan dga

Een bv exploiteerde een veehouderij. De bv heeft in 2012 een woning gekocht voor haar dga, die

Tegen afspraak in privé rijden met auto van de
Tegen afspraak in privé rijden met auto van de

Tegen afspraak in privé rijden met auto van de zaak reden voor ontbinding

De rechtbank heeft op verzoek van een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?
Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

Een man en een vrouw zijn al drieëndertig jaren elkaars geliefden, maar tot een huwelijk was het

Portemonneevrij pauzedrankje belast tegen laag
Portemonneevrij pauzedrankje belast tegen laag

Portemonneevrij pauzedrankje belast tegen laag btw-tarief

Een theater biedt de bezoekers in de pauze een alcoholhoudend drankje aan. De vraag is of het

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen
Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers

De staatssecretaris van Financiën heeft vragen beantwoord die door de vaste commissie voor Sociale

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft
Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel, waarmee de salderingsregeling voor kleinverbruikers van

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU
Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

Op 1 oktober 2023 is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in werking getreden. Het CBAM is

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten
Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

De ketenregeling van het Burgerlijk Wetboek bepaalt wanneer elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7
Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

Op grond van de Europese richtlijn DAC 7 moeten online platforms de persoonsgegevens van verkopers

Grond opknippen in postzegelperceeltjes
Grond opknippen in postzegelperceeltjes

Grond opknippen in postzegelperceeltjes

Een belastingplichtige heeft in privé percelen bosgrond gekocht, die hij opknipte de percelen in