Tarieven vennootschapsbelasting
Tarieven vennootschapsbelasting

Tarieven vennootschapsbelasting

De Vennootschapsbelasting kent twee tarieven. Het lage tarief stijgt in 2023 fors, terwijl het deel

Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie
Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

Aandachtspunten jaarafsluiting loonadministratie

Controleer voor het afsluiten van de loonadministratie over dit boekjaar onderstaande punten:

Schenken van aandelen
Schenken van aandelen

Schenken van aandelen

Er ligt een wetsvoorstel om het doorschuiven van de belastingclaim op aanmerkelijkbelangaandelen bij

Salaris dga
Salaris dga

Salaris dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste een

Doe tijdig suppletieaangifte
Doe tijdig suppletieaangifte

Doe tijdig suppletieaangifte

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2022 willen corrigeren of die een balanspost btw willen

Afdracht over privégebruik
Afdracht over privégebruik

Afdracht over privégebruik

Bij de aangifte over het laatste tijdvak van 2022 moet u btw afdragen over het privégebruik van

Herziening aftrek voorbelasting
Herziening aftrek voorbelasting

Herziening aftrek voorbelasting

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor

Beperk belastingheffing in box 3
Beperk belastingheffing in box 3

Beperk belastingheffing in box 3

Belastingschulden Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens
Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens

Mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 kunnen met een beroep op de middelingsregeling een

Premies lijfrenteverzekeringen
Premies lijfrenteverzekeringen

Premies lijfrenteverzekeringen

Betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Voor iemand die op 1

Vermogen overhevelen naar kinderen en
Vermogen overhevelen naar kinderen en

Vermogen overhevelen naar kinderen en kleinkinderen

Testament of wettelijk erfrecht Bij uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. De erfgenamen

Giftenaftrek
Giftenaftrek

Giftenaftrek

Voor aftrek van giften aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI geldt

Maak gebruik van de investeringsaftrek
Maak gebruik van de investeringsaftrek

Maak gebruik van de investeringsaftrek

Ondernemers, die investeren in bedrijfsmiddelen, kunnen gebruik maken van de regelingen van de

Toerekening helft winstuitdeling aan partner
Toerekening helft winstuitdeling aan partner

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst

Geen berekening belastingrente over periode dat
Geen berekening belastingrente over periode dat

Geen berekening belastingrente over periode dat geld bij Belastingdienst stond

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als het opleggen van een aanslag door toedoen